Om Høgereden / Vores Virksomhed

Vores Virksomhed

 

Da Høgereden startede i 2005 som en lille privat pasningsordning, var grundlaget for pædagogikken at skabe en hjemlig, tryg og rolig hverdag for børnene. Udgangspunktet var ganske enkelt at præsentere børnene for den respekt, sunde fornuft og ”landsby- logik”, man tidligere har kunnet opleve, ved at tilbringe sin barndom i en af de små landsbyer i Rougsø.

 

Selv om Høgereden har vokset sig større, og nu mest ligner en ”rigtig daginstitution”, er denne oprindelige filosofi stadig den røde tråd i Høgereden.   

 

Vi er med i DLO (Daginstitutionernes lands organisation), vi samarbejder og udveksler erfaringer med andre daginstitutioner.  Lige siden den første åbningsdag har Høgereden udviklet sig, det både håber og forventer vi, at den vil fortsætte med i fremtiden. Vi håber, at både børn, forældre og myndigheder vil bidrage konstruktivt og aktivt i denne videreudvikling af Høgereden ud fra det grundlag, der er beskrevet i vores virksomhedsplan

 

En gang om året evaluerer vi vores pædagogiske læreplaner og for at kunne det, er det vigtigt løbende at have dokumenteret hvad vi har gjort for at nå vores mål.

 

Vi fører derfor løbende logbog i Høgereden, indimellem med billeder eller tegninger af hvad vi har lavet. Denne logbog ligger tilgængelig i garderoben, så forældre og børn kan se hvad der er sket den enkelte dag eller i sidste uge.

 

Børnene har ligeledes deres egne mapper, hvor vi sætter billeder og tegninger i.

 

Vi vil for et år af gangen have et overordnet tema i Høgereden, som kan være en af læreplanens temaer eller et tema som er dækket af flere af læreplanens temaer. Vi arbejder løbende med forskellige årstemaer, vi har blandt andet arbejdet ud fra følgende temaer: kommunikation og relationer, grønne spirer og læreplaner.

 

Hver gang vi laver en aktivitet, ligger der en projektbeskrivelse forud for aktiviteten, som siden bliver evalueret enkeltstående. Så vi næste gang, vi skal lave sammen aktivitet kan gå tilbage og se hvad der fungerede godt og mindre godt.

 

Desuden vil vi tage billeder både til hverdag og ved særlige lejligheder. Nogle af dem vil komme i børnenes mapper eller blive vist på vores digitale ramme og andre hængt på tavlen. Desuden vil vi indimellem vise dem frem ved forældrearrangementer.

 

Det børnene laver i hverdagen, såsom tegninger, historier, pynt og skulpturer vil i perioder pryde Høgereden.

 

En gang om året vil vi i samarbejde med forældrebestyrelsen evaluere årets tema ud fra den foreliggende dokumentation og beslutte hvad næste års tema kunne være. Personalet kommer med et udspil til temaet.

 

 

 

Forældresamarbejde

 

Vi vægter et forældre samarbejde højt, hvor kommunikationen er baseret på åbenhed og ærlighed, som således giver mulighed for en konstruktiv dialog, da det er forudsætning for at barnet får så god en dagligdag som muligt.
 
Den daglige kontakt med forældrene er grundlæggende i Høgereden. Vi vægter at bruge tid på at fortælle om barnets dag og generelt om barnets trivsel. Ligeledes er det vigtigt, at forældrene om morgenen fortæller, hvis der er noget særligt, der kan komme til at påvirke barnets dag i Høgereden. Vi ønsker ligeledes at være tilgængelige for forældrene, hvis de har et behov for en samtale omkring deres barns trivsel og udvikling i Høgereden. Vi holde forældresamtaler én gang om året, hvor vi vil snakke om barnet, opstarten i Høgereden, skoleparathed m.m.
 
Vi er desuden meget åbne for gode ideer, konstruktiv kritik og dialog omkring vores værdier, aktiviteter m.m. i Høgereden. Det er vores mulighed for at udvikle os som pasningsordning, som mennesker og som fagpersoner.
 
Forældrene er altid velkomne til at være med i dagligdagen i det omfang de har tid og lyst.
 
Samtidig håber vi på en engageret forældregruppe, der ønsker at tage aktiv del i Høgeredens hverdag og vil bidrage med hvad de hver især kan, som Høgereden vil kunne drage nytte af.
 
 

 

Høgereden v/ Henriette Madsen | Damvej 8, Kare, 8950 Ørsted  | Tlf.: 27 21 51 29 | hm@hoegereden.dk