Om Høgereden / Traditioner i Høgereden

Traditioner i Høgereden

 
 
 
  • Ca. en gang om måneden er der forældrekaffe. Forældrekaffe ligger altid en fredag fra kl. 14.00 til 16.00. Det går på skift med at der er to børn der har kage med. 
  • Høgereden har fødselsdag d. 1. februar.
  • En gang om måneden er der maddage. 
  • En gang i løbet af efteråret afholdes bedsteforældredag, hvor hvert barn invitere nogen til at komme og være med i Høgereden.
  • En gang om året afholdes der kunst uge med forskellige temaer, disse temaer kan eksempelvis være mig selv, min familie, vilde dyr, bondegårds dyr eller lignende.
  • Der afholdes forældremøde en gang om året, næste møde bliver 11. april.
  • I løbet af efteråret afholdes der forældresamtaler.
  • Alle højtider fejres i Høgereden i løbet af året: Fastelavn, Påske, Skt. Hans og Jul - op til jul vil der være en temauge.
  • En dag i løbet af foråret er der overnatning i Høgereden for de 4-6 årige. Denne dag kommer børnene kl. 17, der er velkomst, fest middag, og selskabslege. Overnatningen slutter næste dag kl. 9.
  • Der er tradition for, at hvert barns fødselsdag bliver fejret. Enten i børnehaven eller hjemme hos det enkelte barn. Børnene laver i fællesskab en gave til fødselsdagsbarnet. Børnene må også gerne tegne en tegning eller en anden hilsen, men hvert barn skal ikke komme med købte gaver.
 
 
 
 
 
Turdage
 
Når vi skal ud af huset er det oftest kl. 10 vi tager af sted. I løbet af året bliver der arrangeret ture til bl.a. Biblioteket, Gl. Estrup, skoven, stranden eller til købmanden.

På planlagte turdage medbringer hver barn sin egen rygsæk, drikkedunk, tøj og fodtøj der passer til vejret og turen.  
 
Sproggruppe og førskolegruppe
 
Fra efterårsferien og indtil foråret er der sproggruppe for kommende eller måske  kommende skolebørn. I sproggruppen øver  vi koncentration, at række hånden op, at sidde stille på stolen og lytte til hinanden. Vi arbejder med bogstavers navne og lyd, forbogstaver på forskellige ord, rim og remser, historier, teater/leg m.m. Vi terper det ikke, men  leger det ind. Det er vigtigt for os, at børnene oplever glæde ved at arbejde med bogstaver og ord og at børnene får succesoplevelser med ”skolearbejde”.

Fra efter nytår og indtil skolestart samles de børn der skal i skole ca. en gang om ugen til forskellige aktiviteter. Forældrene får et brev hjem inden med datoerne for de forskellige aktiviteter. Vi gør det for at øge udfordringen for skolebørnene, de sidste måneder inden de skal i skole og ligeledes for at styrke sammenholdet i gruppen. Desuden gør vi det for, at børnene får mulighed for at øve sig på at få mere ansvar for sig selv. F.eks. ansvar for selv at pakke en taske med drikkedunk og madpakke, få det rigtige tøj på, modtage kollektive beskeder m.m. (se gerne projektbeskrivelse). Vi besøger bl.a. børnenes kommende skole og evt. SFO, vi deltager i arrangementer for børnehaverne i området, vi tager på en kulturel tur f.eks. Aros, kulturhuset i Randers, virksomhedsbesøg m.m.
Høgereden v/ Henriette Madsen | Damvej 8, Kare, 8950 Ørsted  | Tlf.: 27 21 51 29 | hm@hoegereden.dk