Om Høgereden

Høgereden er et privat pasningstilbud, der kan rumme 20-22 børn i alderen 10 mdr. - skolestart.

Høgereden har hjemme i Høeggården, en gammel firlænget gård i Kare. Gården bliver drevet som økologisk landbrug, med køer, heste og fjerkræ. Det er hensigten, at livet på gården og den omkringliggende natur skal være en vigtig del af børnenes hverdag.

Selve reden er Høeggårdens stuehus, som danner rammen for vores daglige indendørs aktiviteter.

 
Høgeredens målsætninger
  • At skabe et pasningstilbud for 0-6 årige børn, der kan fungere som et alternativ og supplement til de traditionelle store offentlige børnehaver.
  • At give det enkelte barn en blid opstart som børnehavebarn, i form af en lille overskuelig gruppe børn.
  • At tage udgangspunkt i det rolige miljø i vores landsby, og i dagligdagen på Høeggården.
  • At lære barnet respekt for naturen og dyrene.
  • At bruge personalets erfaringer som grundlag for, at igangsætte kreative aktiviteter for børnene.
  • At tage udgangspunkt i det enkelte barn og dets ressourcer.
  • At barnet lærer at respektere andre børn og voksne, samt indgå i et lille samarbejde med dem gennem daglige aktiviteter.
  • At give det skoleklare børnehavebarn en god og tryg overgang fra børnehave til skole, ved bl.a. at præsentere det for indskolingsaktiviteter.
     
 Aftale om børnepasning

Høgereden har fra starten været administreret efter loven om tilskud til privat børnepasning – den såkaldte fritvalgsordning. Den forhenværende Rougsø Kommune har godkendt Høgereden som pasningssted, og Norddjurs Kommune har overtaget pligten til at føre løbende tilsyn.

Forældrene indgår en skriftlig aftale med Høgereden, som kommunen godkender. Denne pasningskontrakt indeholder de aftalte forhold omkring løn, pasningstid, ferie, opsigelse og alle øvrige overordnede retningslinjer.
 

Høgereden udvikler sig

Den oprindelige grundtanke bag oprettelsen af Høgereden var, at ejer og daglig leder Henriette Madsen kunne passe et arbejde, men stadig give familiens yngste datter den ønskede hverdag, indtil hun nåede skolealderen. Dette udviklede sig dog.
 
Børnehaven Høgereden kunne den 1. februar 2008 fejre tre års fødselsdag, med et koncept der havde vist sig så populært, at der nu var tre ansatte, en normering på 15 børn og en venteliste, der sikrede grundlaget også for de kommende års drift.

I sept. 2013 fik Høgereden sin godkendelse som privat daginstitution, og i efteråret 2013 sluttede Høgereden en gennemrenovering, så den kunne leve op til lovens krav for daginstitutioner, med alt hvad det indebærer af brandøre, udluftning og støj isolering.

Høgereden kunne den 1. februar 2015 fejre ti års fødselsdag, nu med fem ansatte og en normering på 20 børn. Høgereden har således hurtigt etableret sig som en integreret og anerkendt del af lokalsamfundet, og passer nu børn fra en stor del af tidligere Rougsø Kommune.
 
Høgereden v/ Henriette Madsen | Damvej 8, Kare, 8950 Ørsted  | Tlf.: 27 21 51 29 | hm@hoegereden.dk