Om Høgereden / Værdier og målsætninger

Værdier og målsætninger

 
Høgeredens Værdier er  Omsorg, Tryghed, Nærvær, Respekt, Læring gennem leg, Tæt forældresamarbejde og  Økologi

Omsorg
For os betyder omsorg for børnene, at vi voksne er lydhøre overfor barnets behov og ønsker.

De fysiske er f.eks. at sørge for at barnet får noget at spise og drikke, rent og tørt tøj på kroppen, frisk luft og mulighed for fysisk udfoldelse.

De psykiske omsorgsbehov handler i bund og grund om måden vi er sammen på. Vi ønsker at være tilgængelige for børnene og tilbyde dem nærvær og kontakt, så de kan føle sig trygge og værdsatte. 

Tryghed
Vi har valgt at være en lille børnehave med få børn og faste og kendte voksne. Vi vægter en hverdag med kendte rutiner, som samling, frokost, ture i lokalmiljøet og tilbagevendende traditioner. Vi mener at børnene har større mulighed for at udvikle sig når de kender rammerne for deres hverdag og finder tryghed i dem.

Nærvær
Vi vil gerne have tid til at fordybe os i de små ting som fascinere børnene, som f.eks. en myre med mad på ryggen eller en gravemaskine.

Høgereden er en pasningsordning med en god normering, med tid til at se barnet og lytte til hvad det har at sige.

Respekt
Vi vil møde børn og forældre med respekt for deres person, værdier og følelser og respekter at vi er forskellige som mennesker. Vi mener at det er forudsætningen for at barnet kan udvikle respekt for sig selv og andre. I Høgereden lærer børnene også at passe på dyr og natur og de ting vi har, såsom legetøj og møbler og hvis vi er på besøg, at passe på andres ting.

Læring gennem leg
Legen er det redskab, hvormed barnet lærer noget om sig selv og om sine omgivelser. Børn der får lov til at udforske, undersøge og afprøve egne ideer, bliver stærke og velfungerende børn. Vi er også opmærksomme på hvad der rører sig i børnene lege, så vi kan træde til med en hjælpende hånd eller lidt inspiration.

Tæt forældresamarbejde
Vi vægter et forældre-samarbejde, hvor kommunikationen er baseret på åbenhed og ærlighed og således giver mulighed for en konstruktiv dialog, da det er forudsætning for at barnet får så god en dagligdag så muligt.

Økologi
Børnehaven Høgereden bygger på en økologisk tankegang, da den har til huse på et økologisk fritidslandbrug. Vi vil gerne lærer børnene omtanke for vores natur og for dyrene. Vi er ikke fanatiske, men bruger økologiske produkter hvor det er økonomisk og praktisk muligt.

 

Høgeredens Målsætninger

I Høgereden tager vi udgangspunkt i det enkelte barn og dets ressourcer, og fokuserer på barnets styrker.

I Høgereden ser vi barnets frie leg som hovedkilde til dets læring, selvom barnet selvfølgelig ikke selv leger for at lære.

Børn lærer på forskellig måde, og de har forskellige erfaringer, interesser, potentialer og ressourcer, der udfolder sig i forskellige tempi og indvirker på deres læring. Lege, oplevelser og aktiviteter vil altså indebære forskellig læring alt efter barnet.

Vi udarbejder derfor en læreplan, der i sin målsætning anerkender og respekterer denne forskellighed, ved at tænke målene som brede overordnede mål.

Alle dagtilbud er ifølge serviceloven forpligtet til at udarbejde en pædagogisk læreplan. Planen skal behandle følgende seks temaer:

 • Barnets alsidige og personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Natur og naturfænomener

 Her er nogle af de mange tegn, der fortæller os, når vi opnår de målsætninger vi har i vores læreplan

 • Når børnene kan gå tur i skoven uden at blive trætte i benene.
 • Når børnene kan klatre højere op i træet end de plejer.
 • Når børnene kan slå en kolbøtte.
 • Når børnene får styr på hvor armene sidder fast, hvor mange fingre de har og hovedet sidder på halsen.
 • Når børnene selv bygger en forhindringsbane.
 • Når børnene kan gå baglæns og løbe i skiftende retninger.
 • Når barnet selv kan tørre sig.
 • Når børnene bruger de kendte materialer til at lave nye ting af.
 • Når børnene synger de sange, de har lært og selv digter videre.
 • Når børnene snakker om de oplevelser, de har haft.
 • Når børnene gerne vil ud og lege uafhængig af vejr og vind.
 • Når børnene lærer hinanden, hvordan vi behandler naturen og dyrene.
 • Når børnene stiller spørgsmål om naturen og naturfænomener.
 • Når børnene overvinder deres frygt for forskellige dyr og vil sidder på hesten eller med en myre i hånden.
 • Når børnene bruger rim og remser når de leger.
 • Når børnene selv finder på rim og remser.
 • Når børnene stiller spørgsmål til rimene og remsernes betydning.
 • Når børnene selv kan sætte ord på deres følelser.
 • Når børnene sætter ord på andres følelser.
 • Når barnet istedet for at pege bruger ord.
 • Når børnene selv løser konflikter via dialog.
 • Når børnene kender deres grænser og giver udtryk for dem.
 • Når børnene stopper, hvis et andet barn beder dem om det.
 • Når børnene tør være i centrum.
 • Når børnene trøster hinanden og sætter ord på hinandens følelser.
 • Når børnene leger på tværs af alder og køn.
 • Når børnene bruger sætningen ”Jeg kan” frem for ”Jeg kan ikke”.
 • Når børnene sige ”Jeg vil selv!”
 • Når børnene prøver selv, inden de spørger om hjælp.
 • Når barnet beder om hjælp i situationer det ikke selv kan håndtere
Høgereden v/ Henriette Madsen | Damvej 8, Kare, 8950 Ørsted  | Tlf.: 27 21 51 29 | hm@hoegereden.dk